Wika Temperatura – Instrumentación mecánica

Wika 46

Termómetro bimetálico

Wika 73

Termómetro de gas

Wika 55

Termómetro bimetálico

Wika 53

Termómetro bimetálico