Wika Presión – Instrumentación mecánica

Wika 612.20

Manómetro de cápsula

Wika 611.10, 631.10

Manómetro de cápsula

Wika 432.50, 433.50

Manómetro de membrana

Wika 213.53

Manómetro de glicerina

Wika 232.50, 233.50

Manómetro con muelle tubular

Wika 212.20

Manómetro con muelle tubular

Wika 111.10, 111.12

Manómetro de muelle tubular

Wika 111.11

Manómetro con muelle tubular

Wika 732.51

Manómetro para presión diferencial

Wika 312.20

Manómetro de precisión, aleación de cobre

Wika 700.01

Manómetro de presión diferencial